Back

Our story (आमच्या विषयी )

काय आहे आमचे वेगळेपण?

मराठी व इंग्रजी भाषेत उपलब्ध असणारा अभ्यासक्रम

लर्निंग मोड्युलचा कायमस्वरूपी ॲक्सेस

कोर्स कंप्लिशन सर्टिफिकेट बरोबर एक संस्मरणीय भेटवस्तू

कोर्स संपल्यानंतरही भरपूर प्रॅक्टिस आणि शंका निरसनासाठी फॉलोअप WhatsApp Group

कोर्स पूर्ण केलेल्या सर्वांसाठी ठराविक काळाने फॉलोअप लाईव्ह क्लास  

अन्य पूरक विषयांवरील विविध उपक्रमांचे वेळोवेळी आयोजन

About us _Both, Pawmitra

How we are unique

Course content is available in Marathi and English 

Lifelong access of our learning module

Course completion certificate with memorable gift

WhatsApp group for post course support
Periodical follow up session for upgrading/refreshing the knowledge
Initiatives like arranging various workshops on various related subjects

Sharmila Apte

Co-Founder - Pawshadows

Telepathic Animal Communicator and Mentor, Tarot Card and Akashic Record Reader, Pendulam Dowser

Nupura Bhadkamkar

Co-Founder - Pawshadows

Telepathic Animal Communicator and Mentor, Tarot card reader, Crystal Consultant, Healer
WhatsApp Image 2022-04-05 at 4.37.56 PM
WhatsApp Image 2022-04-05 at 4.37.53 PM
Celtic - Sharmila
Celtic - Nupura
carrot-card-reading-certificate_sharmila-0001
carot-card-reading-nupura-certificate_page-0001
Sharmila - Akashic certificate_page-0001
Nupura - Akashic certificate_page-0001